Antonín Rejcha znovunalezený (7/9)

Návštěva
Lipska

Antonín Rejcha: Lenore (Vídeň, 1806). (C. Nylund, soprán: Lenore; P. Vykopalová, mezzosoprán: matka; C. Welch, tenor: vypravěč; W. Chmelo, bas: Wilhelm; Pražský komorní sbor; Virtuosi di Praga, dir. F. Bernius, 2001) 

Antonín Rejcha: Lenore. Rukopis (1806), titulní strana 1. části, začátek partitury 2. části. Bibliothèque nationale de France, département de la Musique, sign. MS-10096 (1–2)
(©gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France) 

V roce 1806 odcestoval Rejcha z Vídně do Lipska, kde měla být provedena jeho kantáta Lenore. Francouzská vojska však vstoupila do města 18. října 1806, následkem čehož bylo provedení jeho díla, naplánované na následující den, zrušeno a nešťastný skladatel musel zůstat v Lipsku čtyři měsíce. Během nich se dle svých slov „strašně nudil"!

Antonín Rejcha: Lenore (Vídeň, 1806). (M. Janková, soprán: Lenore; P. Vykopalová, soprán: Matka; W. Parchem, tenor: Vypravěč; J. Brückler, baryton: Vilém; Český filharmonický sbor Brno; Filharmonie Brno, dir. D. Russell Davies, 2020): duetto Lenore, Matka: O Mutter, Mutter! Hin ist hin!;
chorus: Laßt uns den Leib begraben. 

Oznámení o pohřbu Pierra Macona. Zeitung für die elegante Welt, 1. 11. 1806, sl. 1055-1056.
(© 
DigiPress / Bayerische Staatsbibliothek)

Napoleon jmenoval guvernérem brigádního generála Pierra Macona, který ovšem dne 27. října zemřel následkem choroby. Jeho pohřeb se konal o tři dny později za zvuků Mozartova Requiem. Protože však byl generál zednářem, místní lóže „Minerva zu den drei Palmen“ uspořádala na jeho počest vzpomínkový obřad (Trauerloge).  

Zdá se, že v souvislosti s touto událostí složil Rejcha příležitostnou kantátu (Gelegenheitscantate) „Jenseit der Gräber, in des Todes Nacht”, která nese datum 8. listopadu 1806 a jež byla nalezena v roce 2016 mezi nezkatalogizovanými rukopisy hudebního oddělení Francouzské národní knihovny.  

V jednom článku časopisu Zeitung für die elegante Welt ze dne 20. listopadu 1806 je citován fragment jejího anonymního libreta. Redaktor těchto novin, vycházejících třikrát týdně, říšský dvorní rada Siegfried August Mahlmann (1771–1826), tehdy populární spisovatel a zednář Rejchu znal, protože jeho noviny ve svém vydání z 11. října oznámily brzkou premiéru kantáty Lenore. Lze ho proto s velkou pravděpodobností považovat za autora textu kantáty a objednavatele jejího zhudebnění. V následujícím roce zhudebnil Rejcha pod názvem Der neue Psalm další Mahlmannovu báseň, "Gebet der Kinder zu ihrem ewigen Vater." 

Christian Ermer: Siegfried August Mahlmann (1828)
(© Public domain)

Antonín Rejcha: Der neue Psalm (Vídeň, 1807). (M. Hajóssyová, soprán; A. Barová, mezzosoprán; A. Schmidt, tenor; K. Průša, bas; Pražský filharmonický sbor; Dvořákův komorní orchestr, dir. L. Mátl, 1988)

DALŠÍ ČÁST

Teoretik a pedagog

 © Moravská zemská knihovna v Brně
© Bibliothèque nationale de France