Katalog výstavy

Kniha přináší výsledky nejnovějších výzkumů k životu a dílu skladatele, obsahuje také několik shrnujících kapitol k jednotlivým aspektům Rejchovy tvorby a detailně rozebírá vybrané exponáty z výstavy. Je plně dvojjazyčná, česko-francouzská, a pro její sepsání spojili kurátoři výstavy Jana Franková (MZK) a François-Pierre Goy (BnF) své síly s předními zahraničními specialisty na Antonína Rejchu.
Během příprav katalogu byly nalezeny či nově identifikovány různé archivní prameny, pocházející z části ze soukromých sbírek, které objasňují historii některých Rejchových děl a umožňují lépe pochopit osud skladatelových rukopisů po jeho smrti. Katalog také umožnil zevrubnou kontrolu různých údajů z Rejchova vlastního životopisu, stejně jako roků vydání jeho děl, jež jsou v referenčních publikacích často nepřesné či chybné. Takto aktualizované údaje jsme zařadili následně i do virtuální výstavy, abychom zachovali jednotu obsahu.
Zcela poprvé se zde čtenáři mohou seznámit s obsahem zápisníku Antonína Rejchy, naprosto unikátního pramene mezi jeho dochovanými rukopisy, jenž byl nalezen v Paříži v březnu 2021 a díky naší virtuální výstavě byl nálezkyní identifikován.

Katalog je dostupný zdarma ve dvou verzích: jako tištěná kniha a jako digitální edice. Do digitální verze jsme oproti tištěné knize doplnili odkazy na konkrétní zdigitalizované archivní prameny použité pro Rejchův rodokmen. 

Výstavu provozuje

Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s Francouzskou národní knihovnou
a projektem Moravské zemské knihovny Knihovny.cz.

Sdílejte tuto stránku!

 © Moravská zemská knihovna v Brně
© Bibliothèque nationale de France
Napište nám: rejcha[at]mzk.cz
poslední aktualizace 25-05-2022