Rejcha

Vynalézavá a originální hudba Antonína Rejchy (1770–1836) přitahuje v posledních letech stále větší pozornost. Tento vrstevník a přítel Beethovena, naturalizovaný Francouz, široce uznávaný profesor skladby a první Čech zvolený za člena Francouzské akademie krásných umění se narodil jako syn pražského pekaře. U příležitosti 250 let od Rejchova narození jsme v samém závěru výročního roku připravili v česko-francouzské spolupráci virtuální výstavu, která zpřístupňuje současný stav bádání včetně nejnovějších objevů.

V devíti tematických celcích přiblížíme pomocí autografních rukopisů z fondu Francouzské národní knihovny, archivních dokumentů, původních tisků z fondů Moravské zemské knihovny a dobových rytin místa, na nichž se odehrával Rejchův život plný zvratů, počínaje rodnými Čechami přes Německo, Vídeň až do Paříže, a zaměříme se také na různé aspekty jeho hudební a teoretické tvorby. Hlavní důraz bude kladen na nově nalezené skladby a jejich prameny. K jednotlivým částem výstavy připojujeme také hudební ukázky z jeho významných děl. 

Témata výstavy

Výstavu provozuje

Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s Francouzskou národní knihovnou
a projektem Moravské zemské knihovny Knihovny.cz.

Sdílejte tuto stránku!

 © Moravská zemská knihovna v Brně
© Bibliothèque nationale de France
Napište nám: rejcha[at]mzk.cz
poslední aktualizace 25-05-2022